top of page

Lidmaatschap

Categorie                                                    

 

             

Jeugdleden t/m 12 jaar

Jeugdleden 13 t/m 17 jaar

Senioren ( 18 jaar en ouder)

Niet spelende leden (KNVB Lid)

Niet spelende leden (geen KNVB Lid)

Futsal 

Futsal + Veldvoetbal

 

 

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot 1 juli van het volgend jaar en dient vooraf te worden voldaan. Gewijzigde contributiebijdragen gaan in per 1 juli of per de eerstvolgende maand na de verjaardag.

 

Met ingang van 1 juli 2011 wordt de bijdrage voor het kledingfonds niet meer apart in oktober ge-ind. De bijdrage voor het kledingfonds zit vanaf 1 juli 2011 in de bijdrage voor de contributie van de spelende leden.

 

Met ingang van 1 juli 2011 worden ook de kosten voor de spelerspas verrekend met de contributiebijdrage voor de spelende leden (vanaf de D-pupillen).


De contributie dient te worden voldaan via bankrekeningnummer NL 60 RABO 0 3558 33 581   t.n.v. V.V. Nieuw Roden.
Contributie-inning is uitsluitend mogelijk via een door u verleende machtiging voor automatische incasso.
Van gezinnen met 3 of meer jeugdleden hoeft slechts voor de oudste 2 jeugdleden contributie te worden betaald.
Afmeldingen voor 30 juni schriftelijk doorgeven aan Hans Schulten, Elswout 8, 9301 TS Roden (jhm.schulten@home.nl).

                                                  

€ 10.90  per maand

€ 13.40  per maand

€ 15.30  per maand

€  6.40   per maand

€  5.00   per maand

€ 12.70  per maand

€ 25.30  per maand

bottom of page